Mesterskap og regionslag

Veiledning for deltakelse på mesterskap

Representere Ålesund NTN Taekwon-Do klubb

 • Alle påmeldinger til mesterskap skjer via klubben eller via regionslaget.
 • Utøvere som ønsker å delta individuelt på vegne av klubben melder seg på til klubbens påmeldingsansvarlig som annonsert for det enkelte mesterskapet.
  Ved mesterskap som blir annonsert av klubben engasjerer vi lagleder og coach(er) for medlemmene.
 • For mesterskap som ikke er annonsert via klubben, men som utøvere ønsker å delta på, må disse sende søknad til styret på epost@aatkd.no. Dette for å sikre at lagleder, coach(er) og annet er på plass.

Representere regionslaget Team Nordvest / North West Norway

Ledelsen i Møre og Romsdal fått etablert regionslag for alle klubbene i Møre og Romsdal. Her har vi nå fått på plass trenere, coacher og ledere til å lede regionslaget inn mot samlinger, LM/NM og World Cup.

Treningene vil foregå hovedsakelig i Ålesund og Molde.

Regionslagets TRE hovedformål:

 1. Gi mulighet til ALLE som er konkurranseinteresserte utøvere fra og med 4. Gup blått belte fra fylte 13 år, til å trene med andre klubber fra fylket.
 2. Å representere NORTH WEST NORWAY i valgt internasjonal konkurranse i regi av regionslagets utvalgte utøvere/lag. Internasjonal konkurranse bestemmes av regionslagledelsen.
 3. Å representere TEAM NORDVEST i ITF Taekwon-Do LM/NM i regi av regionslagets utvalgte utøvere/lag.

Øvrige internasjonale mesterskap samkjøres med klubben og dere må melde dere på klubbvis, samt stille med egne coacher. Dette er utenom regionslaget.
Viktig og oppdatert informasjon angående regionslaget blir publisert i regionslagets Facebook-gruppe på https://www.facebook.com/groups/ntnnorthwest
For påmelding se regionslagets instruks.

Utlegg og godtgjørelse

 • Alle instruktører i klubben godtgjøres etter instruksene i organisasjonsplanen. Disse er publisert i SharePoint.
 • Refusjoner i forbindelse med mesterskap gjøres kun etter organisasjonsplan eller etter avtale med styret. Evt. søknad sendes til epost@aatkd.no i god tid.
 • Utleggsskjema må godkjennes av styreleder eller ansvarlig instruktør, og sendes til kasserer innen én måned. Skjema finnes i SharePoint.