OPPMØTEKRAV

Det viktigste kriteriet for å kunne gå opp til gradering er at man har vært nok på trening. Skal man oppleve mestring er det en forutsetning at man møter opp og deltar. Det er på trening vi skal finne treningsgleden, finne venner og lære pensum til graderingen.

Oppmøte i seg selv er en viktig verdi, og det er svært lite pedagogisk at man skal få/oppnå det samme, enten man møter opp eller ikke.

Oppmøte, god innsats og hardt arbeid er også en etterlevelse av iherdighet som er et av de fem grunnprinsippene i Taekwon-Do. Dette er en god lærdom også ellers i livet.

Oppmøtekrav på trening

Klubben har følgende oppmøtekrav for å kunne gå opp til gradering. Dette gjelder de faste partitreningene per semester.

  • Hvitt - blått belte: 70% oppmøte
  • Rødt - sort belte: 80% oppmøte

Oppmøtekravene er veiledende, og en skjønnsmessig vurdering og dialog med den enkeltes instruktør vil bli lagt til grunn. Det oppfordres om at man gir beskjed til instruktøren dersom man ikke kan komme på trening.

For barn er det spesielt viktig at foreldrene hjelper til med å kommunisere at oppmøte er viktig. Det er langt ifra noe nederlag å vente til neste mulighet når man har vært for lite på trening.

Oppmøtekrav på mesterskap

For å delta på nasjonale og internasjonale mesterskap (ungdom og voksne) stilles det krav om et gjennomsnittlig oppmøte på minst én trening i uka på Team Ålesund-treninger. Oppmøtekravene er veiledende, og skjønnsmessig vurdering og dialog med din instruktør legges til grunn.