Medlemskap og priser

Følgende priser gjelder for trening i Ålesund NTN Taekwon-Do klubb fra 1. august 2023.

Treningsavgiften betales månedlig via Vipps. Den er basert på en årlig avgift som er delt i 12 like deler, og inkluderer administrative gebyr. Det er ingen bindings- eller oppsigelsestid i klubben. Medlemskontingenten betales separat med et eget trekk på høsten.

Barn - t.o.m. 12 år
(går på barneskolen)

Ordinær: kr. 230,- pr. mnd.
Familie: kr. 190,- pr. mnd.

Ungdom - 13-15 år
(går på ungdomsskolen)

Ordinær: kr. 240,- per mnd.
Familie: kr. 200,- per mnd.

Voksne - 16 år +
(ferdig med ungdomsskolen)

Ordinær: kr. 300,- per mnd.
Familie: kr. 260,- per mnd.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten er for perioden 2024-2025 kr. 200,- per år.

Denne betales som et eget trekk i løpet av høstsemesteret.

Kontingent og treningsavgift inkluderer blant annet:

 • Trening og leie av lokaler
 • Skade- og ulykkesforsikring
 • Medlemskap i Ålesund NTN Taekwon-Do Klubb
 • Medlemskap i NIF (Norges Idrettsforbund)
 • Medlemskap i NKF (Norges Kampsport Forbund)
 • Medlemskap i NTN (National Taekwon-do Norway)
 • Medlemskap i ITF (International Taekwon-Do Federation)
 • Kun autoriserte trenere (I NIF, NKF og NTN)

For mer informasjon om skadeforsikringen se samlesidene under "Medlemsinfo". Forsikringen gjelder skader som skjer fra eller til, og på treningene. Ved skade er det nødvendig og pliktig å si ifra til instruktør.

Familierabatt
Hvorfor ikke trene selv når barnet trener? Familie defineres som ektefelle, søsken og foreldre i samme husstand. Det er viktig å informere medlemsansvarlig dersom det er flere i husstanden som trener, slik at treningsavgiften blir korrekt.

Vilkår:
Medlemskapet gjelder fra da signert klubbkontrakt er innlevert til klubbledelsen. Ingen bindings- eller oppsigelsestid.

Ønsker du å avslutte ditt medlemskap i Ålesund NTN Taekwon-Do Klubb sender du inn utmeldingsskjema her: https://aatkd.no/node/16638.

Utøvere som ikke har betalt treningsavgiften innen fristen kan nektes trening.

Pause / Passivt medlemskap
Har du ikke mulighet til å trene en periode, kan medlemskapet settes på pause med en månedlig avgift på kr. 50,-.
Ordinær medlemskontingent trekkes som normalt.

Gradering
Gradering holdes tre ganger i året: jul, påske og sommer.
Graderingene koster kr. 350,- pr. gradering for hvitt-rødt belte.

Man kan også gradere seg på sommerleir, som holdes i Surnadal hvert år. Det får du informasjon om på NTN sine sider. Dette anbefales på det sterkeste og er en knallsuksess i NTN!

Utstyr
Når man starter trenger man følgende utstyr:

 • Drakt & belte (fra kr. 800,-)
 • Teoribok (kr. 300-350,-)
 • Nybegynnere kan kjøpe drakt og bok samtidig til en rabattert pris på ca. kr. 990,-.

Etter man har trent i ca. 1 år må en ha sparringsutstyr som koster fra ca. 2 000 kroner, avhengig av størrelse og kvalitet på utstyret.

Vi trener barbeint, så sko behøver man ikke.

NB! Det tas forbehold om prisendringer.