Medlemsvilkår

Treningsavgift og medlemskontingent

Treningsavgift og medlemskontingent inkluderer medlemskap i overordnede organisasjonsledd. Avgiften inkluderer de til enhver tidsgjeldene forsikringsordninger som er inkludert i disse medlemskapene.

Betaler man ikke treningsavgiften kan man bli nektet å trene og gradere seg på grunn av manglende forsikring.

Betalt treningsavgift/kontingent vil ikke bli refundert.

Treningsavgiften dekker ikke utstyr, graderinger, seminarer el.

Årsmøtet fastsetter klubbens treningsavgift og den årlige medlemskontingenten.

Treningsavgiften er basert på en årlig avgift som er delt i 12 like deler. 

Da treningsavgiften er delt på 12 like deler betaler man også når det er ferier, eksempelvis i sommerferien.

Treningsavgiften og medlemskapet betales gjennom Vipps.

Vipps-avtale skal settes opp av medlemmet når man leverer medlemsavtale etter endt prøvetid.

Medlemskapet

Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som instruktørene ved Ålesund NTN Taekwon-Do Klubb gir, og å sette seg inn i regler for utøvelse av Taekwon-Do gitt av NTN, samt Lov om Nødverge. Brudd på dette kan medføre utvisning.

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre

Treningstider

Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på lørdager/søndager og helligdager samt ha redusert tilbud i ferier og ved redusert adgang til kommunens idrettshall.

Ved begynnelsen av nytt treningssemester (høst/vår) er det praksis å justere treningstidene/partiene i forhold til grad og alder.

Klubben forbeholder seg retten til å justere treningstider. Informasjon om slike endringer sendes til aktuelle medlemmer. De til enhver tid gjeldende treningstider finnes på klubbens hjemmesider.

Utmelding

For å melde seg ut av klubben fyller man ut klubbens utmeldingsskjema her: Utmeldingsskjema.

Vipps-avtalen sies opp automatisk innen én uke etter at utmelding er registrert.

Medlemsvilkårene er sist oppdatert 22. januar 2022.