Medlemsvilkår

Treningsavgift og medlemskontingent

 • Treningsavgift og medlemskontingent inkluderer medlemskap i overordnede organisasjonsledd. Avgiften inkluderer de til enhver tidsgjeldene forsikringsordninger som er inkludert i disse medlemskapene.
 • Betaler man ikke treningsavgiften kan man bli nektet å trene og gradere seg på grunn av manglende forsikring.
 • Betalt treningsavgift/kontingent vil ikke bli refundert.
 • Treningsavgiften dekker ikke utstyr, graderinger, seminarer el.
 • Årsmøtet fastsetter klubbens treningsavgift og den årlige medlemskontingenten.
 • Treningsavgiften  er basert på en årlig avgift som er delt i 12 like deler. 
 • Da treningsavgiften er delt på 12 like deler betaler man også når det er ferier, eksempelvis i sommerferien.
 • Treningsavgiften og medlemskapet betales gjennom Vipps.
 • Vipps-avtale skal settes opp av medlemmet når man leverer medlemsavtale etter endt prøvetid.

Medlemskapet

 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som instruktørene ved Ålesund NTN Taekwon-Do Klubb gir, og å sette seg inn i regler for utøvelse av Taekwon-Do gitt av NTN, samt Lov om Nødverge. Brudd på dette kan medføre utvisning.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre

Treningstider

 • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på lørdager/søndager og helligdager samt ha redusert tilbud i ferier og ved redusert adgang til kommunens idrettshall.
 • Klubben forbeholder seg retten til å justere treningstider. Informasjon om slike endringer sendes til aktuelle medlemmer. De til enhver tid gjeldende treningstider finnes på klubbens hjemmesider.
 • Ved begynnelsen av nytt treningssemester (høst/vår) er det praksis å justere treningstidene/partiene i forhold til grad og alder

Utmelding

 • For å melde seg ut av klubben fyller man ut klubbens utmeldingsskjema her: Utmeldingsskjema.
 • Vipps-avtalen sies opp automatisk innen én uke etter at utmelding er registrert.