Justering av treningsavgift

Submitted by
Jon Olav Kvalsund
Publisert
4. mai 2023

Klubben justerer prisen for den månedlige treningsavgiften med virkning fra 1. august 2023. Vipps-avtaler oppdateres automatisk.

 

Barn - t.o.m. 12 år (går på barneskolen)

Ordinær: kr. 230,- pr. mnd. / Familie: kr. 190,- pr. mnd.

 

Ungdom - 13-15 år (går på ungdomsskolen)

Ordinær: kr. 240,- per mnd. / Familie: kr. 200,- per mnd.

 

Voksne - 16 år + (ferdig med ungdomsskolen)

Ordinær: kr. 300,- per mnd. / Familie: kr. 260,- per mnd.

 

Med sportslig hilsen

Styret