Frem mot sommeren blir det arrangert treninger for utøvere med 1. Gup-2 som skal delta på sortbeltegradering.

 

Opplegg:

Treningene blir lagt opp for å spisse seg inn mot sort belte. Utøverne blir kartlagt av instruktørene og alle får beskjed om hva som forventes fremover både teknisk, fysisk og mentalt. Her legger vi standarden for selve graderingen og tar eventuelle spørsmål dere har i forhold til søknadsprosessen. 

Treningene er for utøvere som innehar 1. Gup-2 og som har fått klarsignal til å gradere seg i denne omgang

Treningene ledes av Ronny Eidsvik 5. Dan. Det er ikke mulig å gradere seg til sort belte uten å delta på disse treningene, blir man forhindret så gi beskjed til ronny.eidsvik@aatkd.no.


Datoer:

Fredag 16. mars - Prøvegradering, utvelgelse av kandidater

Fredag 31. mars - Trening mot sortbeltegraderingen

Fredag 5. mai - Trening mot sortbeltegraderingen

Fredag 26. mai - Trening mot sortbeltegraderingen

 

Sted:

Speilsalen, Larsgården